Trẻ rối loạn phát triển ngôn ngữ

Trẻ rối loạn phát triển ngôn ngữ

Rối loạn ngôn ngữ liên quan đến nhiều nguyên nhân khác nhau. Đặc biệt ở trẻ em, ngôn ngữ đang phát triển liên tục. Cần xem xét sự rối loạn ngôn ngữ ở dạng nào căn cứ vào những biểu hiện cụ thể ở trẻ.