Thang đánh giá mức độ tự kỷ CARS

Thang đánh giá mức độ tự kỷ CARS cho phép phụ huynh, bác sĩ, chuyên gia tâm lý và người quan tâm đến trẻ có thể dễ dàng chẩn đoán, đánh giá mức độ tự kỷ ở trẻ có nghi ngờ tự kỷ.