Trẻ tăng động giảm chú ý (ADHD)

Tăng động giảm chú ý (ADHD)

Rối loạn tăng động giảm chú ý (tiếng Anh: Attention-deficit hyperactivity disorder-ADHD) là một trong những rối loạn phát triển thường gặp ở trẻ em, đặc điểm chung của ADHD là những hành vi hiếu động quá mức đi kèm sự suy giảm khả năng chú ýCác triệu chứng trên lan toả trong nhiều môi trường và kéo dài ít nhất sáu thángCăn bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng học tập và gây khó khăn trong quan hệ với mọi người.