Liệu pháp hành vi

Trị liệu hành vi cho trẻ tự kỷ

Trị liệu hành vi là một phần không thể thiếu trong can thiệp trẻ tự kỷ bởi hành vi bất thường ở trẻ tự kỷ đặc biệt ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển ngôn ngữ, quan hệ xã hội, nhận thức và mọi mặt đời sống tâm lý của trẻ. Phát hiện, can thiệp, điều chỉnh hành vi rối nhiễu là nền tảng để khởi đầu tiến trình can thiệp hỗ trợ cho trẻ.