Trò chơi trị liệu

trò chơi trị liệu

Việc chữa trị bệnh tâm lý ở trẻ em rất khó khăn. Có nhiều biện pháp chữa trị được áp dụng, và trị liệu bằng trò chơi là phương pháp rất hiệu quả.