Rối loạn tăng động giảm chú ý ở trẻ em

Rối loạn tăng động giảm chú ý ở trẻ em

Rối loạn tăng động giảm chú ý ở trẻ em theo DSM-IV cho phép người đánh giá mức độ biểu hiện giảm chú ý, tăng động ở trẻ. Nguy cơ mắc hội chứng tăng động giảm chú ý ở trẻ càng cao khi mức độ biểu hiện của trẻ trùng khớp với những dấu hiệu đặc trưng được liệt kê ở bảng lượng giá.