Giới thiệu

Giới thiệu vê trung tâm, tầm nhìn và sứ mệnh của trung tâm Giáo Dục Chuyên Biệt Hưng Yên

thư ngỏ

Thư ngỏ cũng như nỗi lòng của giám đốc Trung Tâm Giáo Dục Đặc Biệt