Tài liệu

10 cau chuyen bia dat của LOUISA DUSS

  Trắc nghiệm này là một dụng cụ nhanh chóng và chính xác để có một số dữ kiện về đối tượng trong quan hệ gia đình, làm cơ sở cho chẩn đoán. Mục đích của trắc nghiệm là phát hiện những vấn đề và xung đột bên trong của trẻ (Trẻ từ 4 tuổi trở lên).

Hướng dẫn cha mẹ can thiệp sớm cho con

Hướng dẫn cha mẹ can thiệp sớm cho con

100 bài tập can thiệp hành vi dành cho trẻ tự kỷ